Reklamace


Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v záruční době. Záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců, není-li uvedeno více. Záruční doba počíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Pro uplatnění reklamace musí kupující spolu reklamovaným zbožím doložit originál nebo kopii prodejního dokladu. Reklamované zboží kupující předává poštou či osobně na adresu Vilinis s.r.o., Pod Baštami 295/5, Praha 6, 16000. Prodávající neručí za vady, které vzniknou prokazatelně nešetrným zacházením či mechanickým poškozením zboží kupujícím. Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci bez zbytečných odkladů avšak nejpozději do 30ti dnů od přijetí zboží k reklamaci. V případě neodstranitelné vady zboží prodávající zboží vymění, vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu a to vždy na základě dohody s kupujícím. V případě závady odstranitelné, tuto prodávající na své náklady odstraní, nebo dle uvážení zboží vymění za bezvadné. V případě provedení záruční opravy je záruční doba automaticky prodloužena o dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat.